Zhaushoky Mountain
Zhaushoky Mountain

Kazakhstan

N51.62800° E72.64257°